Hållbarhet

MQ står för kvalitet och långsiktighet, vilket genomsyrar allt från hur plaggen designas och hur inköpen görs – till hur arbetet i butik sköts. MQ erbjuder mode som tagits fram på ett ansvarsfullt sätt och som kan bäras länge.

MQs hållbarhetsarbete är uppdelat i tre områden:

  • En ansvarsfull produktion – kunden ska känna sig trygg i att MQs produkter har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt vad gäller miljö, arbetsvillkor och arbetsmiljö.
  • Engagerade medarbetare – MQ ska skapa rätt förutsättningar för en inspirerande arbetsplats där medarbetarna ska känna engagemang, glädje och ansvar.
  • Medvetna kunder – MQ ska erbjuda mode som har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt och kläder av en kvalitet som gör det möjligt för kunderna att använda plaggen ofta och länge för att på så sätt skona miljön.

Läs mer om hållbarhetsarbetet i MQs Sustainability Report.